Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

AUTOKLIMATIZÁCIA

 

 

Dnes by sa zákazník kupujúci si nové auto, sotva zriekol klimatizácie v ňom.

Dôvody sú veľmi jednoduché:

Klimatizácia zabezpečuje pohodlie a komfort v priestore pre cestujúcich. Okná zostávajú zatvorené, škodlivosť hlukov a pachov z cesty je minimalizovaná. Systém klimatizácie zaručuje ideálnu teplotu a zdravý, príjemný vzduch s redukovanou vlhkosťou.

Úprava vzduchu v automobile

      V lete slúži na vychladenie a odvlhčenie teplého vzduchu, ktorý prúdi do vozidla.

V prechodnom období vysušuje vzduch a odstraňuje zahmlenie z čelného skla.

Počas všetkých ročných období pridáva funkciu recirkulácie vzduchu, ktorá nie vždy existuje vo verzii bez klimatizácie

      So stále zvyšujúcim sa stupňom vybavenia sa však zväčšujú aj problémy s klimatizáciami. Najčastejšími ťažkosťami sú poruchy funkčnosti ako únik chladiaceho média už pri úniku ¼ náplne chladiaceho média stráca klimatizácia v aute účinok, ale spotreba paliva stúpa asi o ½  a nepríjemná tvorba zápachu, spôsobená zvyškovou vlhkosťou a napadnutím plesňami. Keďže klimatizácia pracuje pod stálym tlakom, sú jej súčasti vystavené prirodzenému opotrebovaniu. Aj hadice a tesnenia starnú, vysychajú a tým sa môžu stať netesnými. O to dôležitejší je pravidelný servis klimatizácie. Pre trvalú a bezchybnú funkčnosť by mala byť pravidelne podrobená kontrole. Kontrolovať treba objem náplne, preveriť, či na zariadení nie sú netesnosti. Pri montáži, údržbe a oprave klimatizácii vo vozidlách sa dostávate do styku s chladivami a chladiacimi okruhmi, s ktorými môžu narábať len certifikovaný odborníci z oboru chladiarenských mechanikov.

Ako funguje auto klimatizácia ?

     Keď zapnete v aute klimatizáciu, elektronika v moderných systémoch spustí najprv kontrolný mechanizmus, či sú splnené všetky podmienky na činnosť. Ak áno, zapne kompresor. Pri verziách s konštantným výkonom to urobí pomocou elektromagnetickej spojky, pri verziách s premenlivým výkonom prostredníctvom špeciálneho ventilu, ktorý v podstate škrtí prietok chladivá kompresorom. Do kompresora, samozrejme, vstupuje chladivo v plynnom skupenstve. Kompresor ho stlačí, čím zvýši jeho teplotu. Takto zohriate chladivo sa tlačí do kondenzátora, kde sa ochladzuje a skvapalňuje. Deje sa to tak, že sa na kondenzátor privádza náporový vzduch, alebo ho naň vháňajú ventilátory. Chladivo odovzdá okoliu svoju teplotu. Ak je miera ochladenia nízka, elektronika zapne ventilátory pred kondenzátorom. Samotnú mieru ochladzovania vyhodnocuje na základe informácií tlakových snímačov v systéme. Skvapalnené chladivo postupuje z kondenzátora do filtra a dehydrátora. Ten zároveň plní funkciu zásobníka kvapalného chladivá. Tu sa chladivo zbavuje prípadnej vlhkosti, ktorá by mohla byť v systéme. Chladivo potom smeruje do expanzného ventilu (trisky) a potom do výparníku, kde sa pri teplote -28 stupňov odparuje a odoberá teplo svojmu okoliu. Ventilátormi je potom vzduch hnaný cez výparník a pomocou vzduchových potrubí vedený na výduchy v kabíne. Odparené chladivo sa nasáva späť do kompresora a celý proces sa začína odznova.

Dezinfekcia čistenie auto klimatizácie

     Dezinfekcia klimatizácie je časovo nenáročná služba, ktorá spočíva vo vyčistení vetracích šácht a výparníka klimatizácie. Na výparníku sa vplyvom teplotných rozdielov zráža atmosférická vlhkosť, ktorá tvorí ideálne prostredie pre rozmnožovanie mikroorganizmov a plesní. Zanedbaná údržba má za následok škodlivé účinky na zdravie cestujúcich a znepríjemňuje prostredie vo vnútri zápachom. Odporúčame vykonať dezinfekciu dva krát za rok a vyhnete sa nepríjemnostiam a zdravotným problémom. Pri dezinfekcii klimatizácie sa odporúča vymeniť aj peľový filter, minimálne raz ročne !!!

Najčastejšie Závady a problémy auto klimatizácie

 • Dlhodobo otvorený systém klimatizácie /chýbajúce komponenty/ a následne znečistený a zanesený vodou systém je hydroskopický - absorbuje vlhkosť.
 • Zanedbaná údržba systému.
 • Poškodené ložiská a cievky kompresorov.
 • Utrhnuté spojky kompresorov
 • Neodborné zásahy do systému.

Odporúčame

Minimálne raz do roka vydezinfikovať klímu.

Prečo je dobré dať si prekontrolovať a vyčistiť a previesť dezinfekciu  klimatizácie?

V každej klimatizácii pokiaľ sa nepoužíva (napríklad odstavenie cez zimné obdobie), tvoria sa vo vnútri rôzne baktérie roztoče vírusy (najnovšie vírusy presačej chrípky), preto je dobré dať si vyčistiť klimatizáciu, doma v kancelárií a najmä v aute veď mi sa tam vozíme a vozíme tam aj naše deti a dýchame vzduch z klimatizácií auta!!!

         Neveríte ???

Po zime zapnete klímu a čo cítite smrad a zatuchlinu je to tak ?

     Keď musíte z akéhokoľvek dôvodu nechať systém otvorený tj. nekompletný snažte sa ho uzavrieť -zazátkovať. Ak tak nespravíte systém natiahne vlhkosť , zapchá sa Vám dehydrátor , znehodnotí olej v kompresore - stratí svoje vlastnosti a následná korózia plus strata mazacích vlastností oleja, vedie po spojazdnení kompresora k jeho deštrukcii. Ložiská kompresorov sa v prevažnej miere prejavia hlukom . Pri odignorovaní problému dochádza k deštrukcii a poškodeniu kompresora .Netesnosť systému. Často cez spoje - hadice ,teleso kompresora, upchávku hriadele. Predrané alebo skorodované trubky. Pri zanedbanej alebo nedostatočnej údržbe môže prísť k upchaniu - zaneseniu ,expanzného ventilu, dehydrátoru alebo až k zadretiu kompresora čo môže viesť k predraženej oprave.

Prevažnú časť závad a problémov auto klimatizácii vieme vyriešiť

Zabezpečujeme servis a plnenie autoklimatizací osobných a úžitkových automobilov.

 • Plnenie ekologickým chladivom
 • Výmena olejovej náplne kompresora
 • Tlaková skúška systému
 • Detekčné aditívum na zistenie úniku chladivá
 • Recyklácia a doplnenie chladivá klím. systému
 • Kompletné opravy systémov klimatizácií
 • Opravy kompresorov klimatizácie
 • Lisovanie hadíc, oprava hliníkových a medených potrubí
 • SUPER SEAL-tesniaca hmota proti uniku v chladiacom okruhu klimatizácie
 • Dezinfekcia klimatizácii a prieduchov

Plnenie auto klimatizácie odnáša:
Vákuovanie, plnenie chladivom R134a, skúška tlaku kompresoru, kontrola úniku chlad.

Preto naša firma prišla s novou  službou

Kontrola Auto klimatizácii

Plnenie chladivom čistenie a dezinfekcia prieduchov proti piesňam a baktériám

 0905 203 563

e-mail : chladenie.bj@gmail.comViac tu: http://chladenie.webnode.sk/auto-klimatizacia/


TOPlist