Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

SERVIS A ÚDRŽBA KLIMATIZÁCIÍ

 

Údržba a opravy klimatizačných jednotiek

Naša spoločnosť poskytuje tuto službu v Bardejove a v blízkom okolí. Želáme si, aby Vám od Nás kúpená klimatizačná jednotka, dobre slúžila čo najdlhšiu dobu.

 

Údržba a oprava klimatizácie je dôležitá pre bezproblémovú a dlhodobú prevádzku klimatizácie. Plánovanú preventívnu údržbu klimatizácie je potrebné vykonať jeden krát ročne. Preventívna údržba klimatizácie vám zabezpečí správnu funkčnosť klimatizácie, zníži náklady na elektrickú energiu a odstráni potenciálne zdravotné riziká. No a to najdôležitejšie. Pravidelne čistená a udržiavaná klimatizačná jednotka v sebe nedrží baktérie a ďalšie látky, ktoré spôsobujú nezdravé prostredie. Jedná sa teda o jeden z hlavných faktorov prevencie ochorení.      

Ich riziko totiž pri prevádzke zanesených a znečistených klimatizácií celkom významne narastá.

Pravidelný servis klimatizácie zahŕňa:

 čistenie a dezinfekciu filtrov, výparníka a odvodu kondenzátu a kontrolu prevádzkových veličín. U klimatizácie ktorá je intenzívne používaná by mala byť preventívna kontrola vykonávaná častejšie.

Čistenie klimatizačných zariadení  je veľmi dôležité pre správne fungovanie a bezproblémový chod klimatizácie. Vnútorná jednotka v miestnosti ako aj vonkajšia kondenzačná jednotka v sebe majú ventilátory. Tieto ventilátory v zabezpečujú cirkuláciu vzduchu cez výparník, ako aj cez kondenzátor. Týmto však dochádza k zanášaniu lamiel jemnými prachovými časticami, ktoré začnú brániť prestupu tepla. Tým sa znižuje účinnosť klimatizácie a zvyšuje namáhanie kompresora.

Výparník vnútornej jednotky je síce chránený jemnými prachovými filtrami, pri zanedbaní údržby však príde časom k ich zaneseniu. Filtre a vnútorné jednotky je potrebné pravidelne čistiť pomocou čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. Na čistenie a dezinfekciu lamiel kondenzátora a výparníka sa používajú špeciálne čistiace a dezinfekčné prípravky, ktoré servisný technik aplikuje na výparník či kondenzátor. Aplikáciou dezinfekčného roztoku sú likvidované zárodky baktérií a piesní  ktoré by mohli mať negatívny vplyv na vaše zdravie.

!!! NOVINKA !!!

Naša firma má v tomto smere novinku vyčistenie vnútornej jednotky klimatizácie a celej miestnosti ozónom O3 viac info na mobile 0905 203 563.                       

To sa týka aj kabíny automobilov, chladiacich a mraziacich boxov a podobne.

Zanedbané  alebo nesprávne servisované klimatizačné zariadenie má výrazne vyššie nároky na spotrebu elektrickej energie

 

Pravidelná údržba zahŕňa nasledovné pracovné úkony:

  • Kontrola funkčnosti žalúzií a hlučnosti vnútornej jednotky.
  • Čistenie a dezinfekcia filtra a výparníka vnútornej jednotky.
  • Čistenie a dezinfekcia odvodu kondenzátu.
  • Kontrola elektrických zariadení vonkajšej i vnútornej jednotky.
  • Vyčistenie kondenzátora vonkajšej jednotky.
  • Vyčistenie vonkajšej jednotky kontrola a hlučnosti.
  • Kontrola ventilátora vonkajšej jednotky.
  • Kontrola prevádzkových tlakov a teplôt v systéme.
  • Diagnostika prípadnej poruchy, ponúknutie a na cenenie opravy.

Doplnenie chýbajúceho chladivá a prípadné opravy sú zahrnuté v cene pravidelnej údržby len počas trvania záručnej doby a len u zariadení zakúpených u nás a namontovaných našou firmou, musia byť vykonané pravidelné kontroly klimatizačného zariadenia najmenej dva kráť ročne pred letnou sezonov a po letnej sezóne, inak zákazník stráca nárok na bezplatný záručný servis.


ÚDRŽBA PREDLŽUJE ŽIVOTNOSŤ Klimatizácie a tepelného čerpadla

Pravidelné čistenie a dezinfekcia vnútornej jednotky sa vykonáva, aby sa zo zariadenia odstránil nahromadený prach na filtroch a aby sa nevytvárali nebezpečné baktérie a plesne, ktoré sú zdraviu škodlivé, nakoľko sa pri chladení vytvára vlhkosť na výparníku. Niektoré klimatizácie sú vybavené funkciou automatického vysušovania, ktorá minimalizuje tento proces.

Pravidelná údržba, kontrola a čistenie vonkajšej jednotky sa vykonáva, aby sa zabezpečila efektívna prevádzka zariadenia, čím sa predlžuje životnosť a pomáha sa tak predchádzať prípadným poruchám.


ZANEDBANÁ ÚDRŽBA KLIMATIZÁCIE !!!

 

Nakoľko klimatizácia nielen chladí a vykuruje, ale aj filtruje vzduch pomocou základného prachového filtra, je nutné ho čistiť. Zanesený filter bráni cirkulácií vzduchu a tím sa znižuje celkový prietok. Nedostatočný prietok vzduchu znižuje efektivitu chladenia, nedochádza tak k dostatočnej tepelnej výmene, klimatizácia musí pracovať dlhšie a tím spotrebuje viac elektrickej energie, v najhoršom prípade môže dôjsť až k poruche.

 

Rovnako ako vnútornú jednotku je nutné čistiť aj vonkajšiu jednotku a to ešte efektívnejšie, nakoľko nie je vybavená filtrom. Silno znečistený kondenzátor zabraňuje prietoku vzduchu. Znížený prietok vzduchu má za následok nedostatočnú tepelnú výmenu. Aby si klimatizácia zabezpečila požadovaný výkon, snaží sa tuto stratu vyrovnať tak, že zvyšuje otáčky kompresoru. Vyššie otáčky kompresora znižujú jeho životnosť, zvyšujú elektrickú spotrebu a môže dôjsť až k jeho zadreniu. Klimatizácia tak pracuje dlhšie a s vyššou frekvenciou.

 

Dôležitá je aj kontrola tlaku chladiaceho média, nakoľko nedostatok chladivá ma za následok znížený výkon, dochádza k podmrazovaniu chladivá a namŕzaniu chladiaceho okruhu. Môže dôjsť k poškodeniu potrubia a úniku chladivá.


TOPlist